MÍRA.VÝNOSNOSTI

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI (IRR) v Excelu je finanční funkce, která vypočítává interne výnosnost návratnosti (IRR) investice. IRR se používá k hodnocení účinnosti investice nebo projektu a ukazuje, jaký výnos by investice nebo projekt přinesl, pokud by byl celý výnos reinvestován zpět do stejného projektu. Funkce IRR vám pomůže určit, jaký bude výnosnost investice nebo projektu, pokud budou úroky reinvestovány zpět do projektu a budou se kumulovat.

Syntaxe pro funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI je následující:

MÍRA.VÝNOSNOSTI (částky; [počáteční_míra]; [tolerance])
VB
  • Částky: je seznam částek, které vstupují do a vystupují z investice nebo projektu, oddělených čárkou. Tyto částky mohou být buď pozitivní (příjmy) nebo negativní (výdaje).
  • Počáteční_míra (volitelné): je počáteční odhad pro hledání IRR. Pokud není zadána, funkce IRR použije výchozí hodnotu 0,1.
  • Tolerance (volitelné): je hodnota, která určuje, jak přesně má být IRR vypočítána. Pokud není zadána, funkce IRR použije výchozí hodnotu 0,00001.

Výsledkem funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI je hodnota IRR, která udává roční výnosnost návratnosti investice. Tuto hodnotu můžete porovnávat s jinými možnými investicemi nebo projekty, abyste zjistili, která je pro vás nejvýhodnější.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: