MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI (Modified IRR – MIRR) v Excelu je finanční funkce, která vypočítává upravenou interní míru návratnosti (MIRR) investice. MIRR se používá k hodnocení účinnosti investice nebo projektu a ukazuje, jaký výnos by investice nebo projekt přinesl, pokud by byl celý výnos reinvestován zpět do stejného projektu s určitým finančním zdrojem. Funkce MIRR vám pomůže určit, jaký bude výnosnost investice nebo projektu, pokud budou úroky reinvestovány zpět do projektu a budou se kumulovat s určitým finančním zdrojem.

Syntaxe pro funkci MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI je následující:

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI (částky; [nákladová_míra]; [finanční_míra]; [reinvestiční_míra])
VB
  • Částky: je seznam částek, které vstupují do a vystupují z investice nebo projektu, oddělených čárkou. Tyto částky mohou být buď pozitivní (příjmy) nebo negativní (výdaje).
  • Nákladová_míra (volitelné): je úroková míra, kterou je nutné splácet půjčky na financování projektu. Pokud není zadána, funkce MIRR použije výchozí hodnotu 10.
  • Finanční_míra: je úroková míra, kterou můžete získat z jiných investic.
  • Reinvestiční_míra: je úroková míra, kterou lze získat z reinvestice výnosů z projektu.

Výsledkem funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI je hodnota MIRR, která udává roční výnosnost návratnosti investice s určitým finančním zdrojem. Tuto hodnotu můžete porovnávat s jinými možnými investicemi nebo projekty, aby jste zhodnotili, která investice dává větší smysl.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: