Excel Funkce NÁHČÍSLO (RAND)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce NÁHČÍSLO (anglicky RAND) v Excelu generuje náhodné číslo mezi 0 a 1. Tato funkce je užitečná pro simulace nebo testování datových vzorců.

Syntaxe funkce NÁHČÍSLO

=NÁHČÍSLO()
VB

Funkce nevyžaduje žádný argument, protože generuje pouze náhodné číslo mezi 0 a 1.

Příklad použití funkce NÁHČÍSLO

by mohl být simulace hodu kostkou v kombinaci s funkcí CELÁ.ČÁST. Pokud chcete simulovat hod kostkou, můžete použít následující vzorec:

=CELÁ.ČÁST(NÁHČÍSLO()*6)+1
VB

Tento vzorec nejprve vytvoří náhodné číslo mezi 0 a 1 pomocí funkce NÁHČÍSLO. Poté násobí tuto hodnotu 6 (počet stran kostky), což dává nám výsledek mezi 0 a 5. Nakonec přidává 1 k výsledku, aby se výsledek pohyboval v rozmezí od 1 do 6, což jsou čísla na stranách kostky.

Při opakovaném výpočtu tohoto vzorce se budou simulovat různé hodnoty kostky, což umožňuje vytvoření simulace náhodného jevu.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: