NOMINAL

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce NOMINAL v Excelu je finanční funkce, která vypočítá nominální úrokovou míru pro daný časový interval a inflaci. Nominální úroková míra udává reálnou hodnotu úroku bez ohledu na inflaci. To vám umožní porovnat úrokové míry s inflací a určit, zda je daná úroková míra skutečně výnosná nebo zda vám úrok nestačí kompenzovat inflaci.

Syntaxe pro funkci NOMINAL je následující:

NOMINAL(efektivní_míra; počet_intervalů)
VB
  • Efektivní_míra: je efektivní úroková míra, kterou chcete převést na nominální úrokovou míru.
  • Počet_intervalů: je počet intervalů, které chcete zohlednit v výpočtu nominální úrokové míry.

Výsledkem funkce NOMINAL je nominální úroková míra pro daný časový interval a inflaci. Tuto hodnotu můžete použít k porovnání s jinými úrokovými mírami a určení, zda je daná úroková míra skutečně výnosná.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: