ODPIS.LIN

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ODPIS.LIN v Excelu slouží k výpočtu lineárního odpisu. Lineární odpis je metoda, pomocí které se stanovuje odpis aktiva během jeho životnosti. Tento odpis se vypočítá rovnoměrným rozložením celkové hodnoty aktiva na počet let, kdy se bude používat.

Syntaxe pro funkci ODPIS.LIN je následující:

ODPIS.LIN(cena; nájem; životnost; početlet)
VB
  • Cena: je pořizovací cena aktiva.
  • Nájem: je počet nájmů, které se budou vyplácet během životnosti aktiva.
  • Životnost: je doba, po kterou se aktivum bude používat.
  • Početlet: je počet let, po které se bude odpis vyplácet.

Výsledkem funkce ODPIS.LIN je výše lineárního odpisu pro dané období. Tyto hodnoty můžete použít k účetnímu zápisu a pro finanční plánování. O tom co jsou odpisy a jak se počítají si povíme časem více v rámci našich příspěvků o účetnictví.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: