ODPIS.NELIN

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ODPIS.NELIN v Excelu slouží k výpočtu nelineárního odpisu. Nelineární odpis je metoda, pomocí které se stanovuje odpis aktiva během jeho životnosti. Tento odpis se vypočítá rozdílným rozložením celkové hodnoty aktiva na počet let, kdy se bude používat. Tyto rozložení mohou být založeny na různých faktorech, jako jsou výkon a produktivita aktiva.

Syntaxe pro funkci ODPIS.NELIN je následující:

ODPIS.NELIN(cena; životnost; početlet; [hodnota_odpisu1]; [hodnota_odpisu2]; ...)
VB
  • Cena: je pořizovací cena aktiva.
  • Životnost: je doba, po kterou se aktivum bude používat.
  • Početlet: je počet let, po které se bude odpis vyplácet.
  • Hodnota_odpisu1 a další (volitelné): jsou hodnoty odpisů pro jednotlivá období, které se budou vyplácet během životnosti aktiva.

Výsledkem funkce ODPIS.NELIN je výše nelineárního odpisu pro dané období. Tyto hodnoty můžete použít k účetnímu zápisu a pro finanční plánování. O tom co jsou odpisy a jak se počítají si povíme časem více v rámci našich příspěvků o účetnictví.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: