ODPIS.ZRYCH

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ODPIS.ZRYCH (Accelerated Depreciation) v Excelu slouží k výpočtu zrychlených odpisů. Zrychlené odpisy jsou metoda, pomocí které se stanovuje odpis aktiva během jeho životnosti. Tento odpis se vypočítá rychlejším tempem, než je běžný lineární odpis, což znamená, že větší část hodnoty aktiva se odpíše v prvních letech jeho používání.

Syntaxe pro funkci ODPIS.ZRYCH je následující:

ODPIS.ZRYCH(cena; životnost; početlet; [metoda])
VB
  • Cena: je pořizovací cena aktiva.
  • Životnost: je doba, po kterou se aktivum bude používat.
  • Početlet: je počet let, po které se bude odpis vyplácet.
  • Metoda (volitelné): je metoda, kterou se bude zrychlený odpis vypočítávat. Můžete vybrat mezi DDB (Double Declining Balance) nebo SYD (Sum-of-the-Years‘ Digits).

Výsledkem funkce ODPIS.ZRYCH je výše zrychlených odpisů pro dané období.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: