ODPIS.ZRYCH2

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ODPIS.ZRYCH2 v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu zrychleného odpisování. Tuto funkci můžete použít k odhadu finančního znehodnocení majetku v průběhu času.

Funkce má následující syntaxi:

ODPIS.ZRYCH2 (koupě, první_odpis, životnost, rok, metoda)
VB

Parametry funkce jsou následující:

  • Koupě: Počáteční náklady na majetek.
  • První_odpis: Počáteční odpis na majetek.
  • Životnost: Očekávaná životnost majetku (v letech).
  • Rok: Rok, pro který chcete vypočítat odpis.
  • Metoda: Metoda odpisování, kterou chcete použít (0 nebo 1).

Metoda 0 používá lineární metodu odpisování, kde se náklady na majetek odpisují rovnoměrně po celou dobu jeho životnosti. Metoda 1 používá zrychlenou metodu odpisování, kdy větší část odpisu je realizována v počátečních letech životnosti majetku.

=ODPIS.ZRYCH2 (10000, 0, 5, 2, 1)
VB

Výsledek bude přibližně 4 600 dolarů, což znamená, že v druhém roce životnosti majetku bude odpis činit 4 600 dolarů.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: