PDURATION

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce PDURATION v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu trvání perpetuity, což je finanční nástroj, který vytváří stálý příjem. Tuto funkci můžete použít k výpočtu délky časového horizontu, po který bude stálý příjem trvat.

Funkce má následující syntaxi:

PDURATION(kupón, cena)
VB

Parametry funkce jsou následující:

  • Kupón: Výše pravidelného příjmu.
  • Cena: Aktuální cena perpetuity.

Výsledkem funkce je délka časového horizontu, po který bude stálý příjem trvat, vyjádřená v letech.

=PDURATION(5, 100)
VB

Příklad: Pokud má perpetuity kupón ve výši 5 dolarů a aktuální cenu 100 dolarů, použijete následující vzorec:


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: