POČET.OBDOBÍ

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce POČET.OBDOBÍ v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu počtu splátkových období mezi dvěma daty. Tuto funkci můžete použít ke zjištění, kolik splátkových období se uskutečnilo mezi počátečním a koncovým datem.

Funkce má následující syntaxi:

POČET.OBDOBÍ(start_date, end_date, typ_období)
VB

Parametry funkce jsou následující:

  • Start_date: Počáteční datum.
  • End_date: Koncové datum.
  • Typ_období: Typ splátkového období. Můžete zadat jednu z následujících hodnot: „m“ pro měsíční, „q“ pro čtvrtletní, „s“ pro pololetní a „a“ pro roční.

Výsledkem funkce je počet splátkových období mezi start_date a end_date.

Příklad: Pokud chcete zjistit, kolik měsíčních splátkových období se uskutečnilo mezi 1. lednem 2022 a 31. prosincem 2022, použijete následující vzorec:

=POČET.OBDOBÍ("1/1/2022", "12/31/2022", "m")
VB

Výsledkem bude 12, což znamená, že se uskutečnilo 12 měsíčních splátkových období mezi počátečním a koncovým datem.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: