PRICE

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce PRICE v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu ceny kupónového dluhopisu na základě jeho výnosu a úroku. Funkce PRICE vám umožní odhadnout, kolik byste zaplatili za dluhopis s určitými výnosy a úroky.

Syntaxe funkce PRICE

PRICE(settle; maturity; rate; yld; redemption; frequency; [basis])
VB

Parametry funkce jsou následující:

 • Settle: Data nákupu dluhopisu.
 • Maturity: Datum splatnosti dluhopisu.
 • Rate: Úrok dluhopisu.
 • Yld: Výnos dluhopisu.
 • Redemption: Částka, kterou dostanete po splatnosti dluhopisu.
 • Frequency: Počet kupónových platby za rok.
 • Basis: Volitelný parametr, který určuje, jaký kalendář se použije k výpočtu dní mezi settle a maturity. Hodnota může být
  • 0 = „MSRB/NASD“ (vychází z nevypršených dní)
  • 1 = „ACT/ACT“ (vychází z kalendáře)
  • 2 = „ACT/360“
  • 3 = „ACT/365“
  • 4 = „30/360“.

Výsledkem funkce je cena dluhopisu.

Příklad použití funkce PRICE

Pokud chcete odhadnout cenu dluhopisu s maturity 1. prosince 2023, kupónovým úrokem 4% p.a., výnosem 5% p.a. a nákupem 13. srpna 2022, použijete následující vzorec:

=PRICE("8/13/2022", "12/1/2023", 0.04, 0.05, 100, 2)
VB

Výsledkem bude cena dluhopisu, která by měla být v blízkosti 98,17. To znamená, že byste za dluhopis s těmito parametry zaplatili asi 98,17.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: