PRICEMAT

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce PRICEMAT v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu ceny dluhopisu na základě jeho úrokových měr a splatnosti. Funkce PRICEMAT vám umožní odhadnout, kolik byste zaplatili za dluhopis s určitými úrokovými měrami a splatností, který vyplácí pravidelné úroky.

Syntaxe funkce PRICEMAT

PRICEMAT(settlement; maturity; issue; rate; [yield]; [basis])
VB

Parametry funkce jsou následující:

 • Settlement: Data nákupu dluhopisu.
 • Maturity: Datum splatnosti dluhopisu.
 • Issue: Datum vydání dluhopisu.
 • Rate: Úroková míra dluhopisu.
 • Yield: Volitelný parametr, který určuje, jaký výnos by měl být očekáván od dluhopisu. Pokud není zadán, použije se úroková míra jako náhradní hodnota.
 • Basis: Volitelný parametr, který určuje, jaký kalendář se použije k výpočtu dní mezi settlement a maturity
  • 0 = „MSRB/NASD“ (vychází z nevypršených dní)
  • 1 = „ACT/ACT“ (vychází z kalendáře)
  • 2 = „ACT/360“
  • 3 = „ACT/365“
  • 4 = „30/360“

Výsledkem funkce je cena dluhopisu.

Příklad použití funkce PRICEMAT

Příklad: Pokud chcete odhadnout cenu dluhopisu s maturity 1. prosince 2023 a úrokovou mírou 4%, použijete následující vzorec:

=PRICEMAT("8/13/2022", "12/1/2023", "8/13/2022", 0.04, 0, 0)
VB

Výsledkem bude cena dluhopisu, která by měla být v blízkosti 100. To znamená, že byste za dluhopis s těmito parametry zaplatili asi 100.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: