RECEIVED

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce RECEIVED v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu výše úroku při předčasném splacení dluhu. Funkce vám umožní odhadnout, kolik byste obdrželi jako úrok, pokud byste předčasně splatili svůj dluh.

Syntaxe funkce RECEIVED

RECEIVED(settlement; maturity; investment; discount; [basis])
VB

Parametry funkce jsou následující:

 • Settlement: Data nákupu dluhopisu.
 • Maturity: Datum splatnosti dluhopisu.
 • Investment: Výše investice do dluhopisu.
 • Discount: Sazba diskontu.
 • Basis: Volitelný parametr, který určuje, jaký kalendář se použije k výpočtu dní mezi settlement a maturity. Hodnota může být
  • 0 = „MSRB/NASD“ (vychází z nevypršených dní)
  • 1 = „ACT/ACT“ (vychází z kalendáře)
  • 2 = „ACT/360“
  • 3 = „ACT/365“
  • 4 = „30/360“.

Výsledkem funkce je částka úroku, kterou byste obdrželi při předčasném splacení dluhu.

Příklad použití funkce RECEIVED

Příklad: Pokud byste investovali 1000 dolarů do dluhopisu s maturity 1. prosince 2023 a sazbou diskontu 0,05, použijete následující vzorec:

=RECEIVED("8/13/2022"; "12/1/2023"; 1000; 0.05; 0)
VB

Výsledkem bude částka úroku, kterou byste obdrželi při předčasném splacení dluhu, například 50 dolarů.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: