ROK360

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ROK360 v Excelu slouží k výpočtu počtu dnů mezi dvěma daty, s využitím 360denního kalendáře, který se obvykle používá v oblasti financí. Syntaxe funkce ROK360 je následující:

=ROK360(datum_počátku; datum_konce; [metoda])
VB

Argument „datum_počátku“ určuje počáteční datum období, pro které chceme vypočítat počet dnů. Argument „datum_konce“ určuje konečné datum období. Volitelný argument „metoda“ určuje, jakým způsobem se mají počítat dny mezi daty. Existují tři způsoby, jak lze počítat dny mezi daty pomocí funkce ROK360:

  • 0: Metoda „0“ počítá počet dní jako rozdíl mezi daty, bez ohledu na to, kolik dní mezi nimi skutečně uplynulo. Pokud například máme počáteční datum 1. února 2022 a konečné datum 28. února 2022, metoda „0“ vypočítá počet dní jako 27, i když skutečně uplyne 28 dní.
  • 1: Metoda „1“ počítá počet dní jako rozdíl mezi daty, s výjimkou toho, že pokud se v období nachází únor, je tento měsíc považován za 30 dnů. Pokud například máme počáteční datum 1. února 2022 a konečné datum 28. února 2022, metoda „1“ vypočítá počet dní jako 30.
  • 2: Metoda „2“ počítá počet dní jako rozdíl mezi daty, s výjimkou toho, že pokud se počáteční datum nachází v únoru a konečné datum není v únoru, je únor považován za 30 dnů. Pokud například máme počáteční datum 1. února 2022 a konečné datum 31. března 2022, metoda „2“ vypočítá počet dní jako 59.

Příklad použití funkce ROK360 může být například následující: předpokládejme, že máme v buňce A1 počáteční datum 1. ledna 2022 a v buňce A2 konečné datum 28. února 2022 a chceme vypočítat počet dnů mezi těmito daty podle metody „1“.

V tomto případě můžeme použít následující vzorec:

=ROK360(A1;A2;1)
VB

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: