Excel Funkce ROUNDDOWN

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ROUNDDOWN v Excelu slouží k zaokrouhlování čísel dolů na zadaný počet desetinných míst.

Syntaxe funkce ROUNDDOWN

=ROUNDDOWN(číslo; číslice)
VB
  • číslo je číslo, které chceme zaokrouhlit dolů
  • číslice je počet desetinných míst, na které chceme zaokrouhlovat

Pokud číslice není zadáno, Excel použije výchozí hodnotu 0, což znamená, že číslo bude zaokrouhleno na celé číslo. Pokud je číslice záporné, funkce ROUNDDOWN zaokrouhlí číslo na desetinná místa před desetinnou tečkou.

Příklad použití funkce ROUNDDOWN:

Mějme číslo 3,14159 a chceme ho zaokrouhlit dolů na 2 desetinná místa. Použijeme funkci ROUNDDOWN:

=ROUNDDOWN(3,14159; 2)
VB

Výsledkem bude číslo 3,14, protože jsme zaokrouhlili 3,14159 dolů na dvě desetinná místa. Pokud bychom chtěli zaokrouhlit číslo 3,14159 na jedno desetinné místo dolů, použili bychom funkci následovně:

=ROUNDDOWN(3,14159; 1)
VB

a výsledkem by bylo číslo 3,1. Naopak pokud bychom chtěli zaokrouhlit číslo 13,1459 na nejbližší násobek 10, použili bychom funkci následovně:

=ROUNDDOWN(13,14159; -1)
VB

Výsledkem by bylo číslo 10 jelikož je při zaokrouhlování dolu nejbližším násobek 10. Obdobně pokud bychom chtěli zaokrouhlovat na stovky, použijeme jaké číslici -2, na tisíce -3 atd.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: