Excel Funkce ROUNDUP

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ROUNDUP v Excelu slouží k zaokrouhlování čísel nahoru na zadaný počet desetinných míst.

Syntaxe funkce ROUNDUP

=ROUNDUP(číslo; číslice)
VB
  • číslo – je číslo, které chcete zaokrouhlit nahoru
  • číslice je počet desetinných míst, na které chcete zaokrouhlit.

Příklad použití funkce ROUNDUP

Chcete-li zaokrouhlit číslo 3,1415 na dvě desetinná místa nahoru, můžete použít následující vzorec:

=ROUNDUP(3,1415; 2)
VB

Výsledkem bude číslo 3,15, protože funkce zaokrouhlila číslo nahoru na dvě desetinná místa.

Funkce ROUNDUP se často používá v účetních a finančních aplikacích, kde je třeba zaokrouhlovat čísla na konkrétní množství desetinných míst, aby byly v souladu s pravidly a normami pro účetnictví.

Stejně jako u funkce ROUNDDOWN, v případě že chceme zaokrouhlovat na nejbližší desítky, stovky, tisíce (tj. opačný postup), je třeba ve funkci číslice používat s záporným znaménkem.

Tj. zaokrouhlení nahoru čísla 135,149 na celé stovky by bylo:

=ROUNDUP(135,149; -2)
VB

Výsledkem by bylo 200 jelikož je to nejbližší zaokrouhlení dělitelné 100 z čísla 135,149.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: