RRI

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce RRI (Relativní Referenční Index) v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu relativního referenčního indexu pro daný počet dní. Funkce vám umožní určit, jaký je index vztahující se k počáteční hodnotě po určité době. Funkce RRI se často používá pro finanční modely a výpočty, jako je například výpočet procentuálního nárůstu nebo poklesu hodnoty investice.

Syntaxe funkce RRI

=RRI(days; present_value; future_value)
VB

Parametry funkce jsou následující:

  • Days: Počet dní.
  • Present_value: Počáteční hodnota.
  • Future_value: Koncová hodnota.

Výsledkem funkce je relativní referenční index, který udává procentuální nárůst nebo pokles hodnoty v průběhu času.

Příklad použití funkce RRI

Příklad: Pokud chcete vypočítat relativní referenční index pro hodnotu, která se zvýšila o 20 % během 365 dní, použijete následující vzorec:

=RRI(365; 100; 120)
VB

Výsledkem bude hodnota 0,0547, což znamená, že hodnota se zvýšila o 5,47 % za rok.

RRI se často také používá pro výpočet CAGR.

CAGR (Compound Annual Growth Rate) znamená složený roční nárůst. Jde o metodu pro výpočet průměrného ročního procentuálního nárůstu hodnoty investice, která se během určitého období zvýšila nebo snížila. Je to míra růstu, která umožňuje srovnávat hodnoty s odlišnými počty období, a vyjadřuje, jak by se hodnota investice zvýšila nebo snížila, kdyby rostla/klesala stejným tempem po celé období.

CAGR se výpočtuje pomocí následujícího vzorce:

CAGR = (End_value / Start_value)^(1 / years) - 1
VB

Parametry vzorce jsou:

  • Start_value: Počáteční hodnota investice.
  • End_value: Koncová hodnota investice.
  • Years: Počet let, po které investice rostla nebo klesala.

Příklad: Pokud jste investovali 10 000 $ a za 5 let se hodnota investice zvýšila na 15 000 $, můžete vypočítat CAGR následujícím vzorcem:

CAGR = (15 000 / 10 000)^(1 / 5) - 1 CAGR = 1,1301 - 1 = 0,1301 nebo 13,01 %
VB

Výsledkem je, že vaše investice rostla o 13,01 % ročně.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: