Excel Funkce SEC

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SEC v Excelu slouží k výpočtu sekanty úhlu. Sekanta je matematická funkce, která vyjadřuje poměr délky přepony a délky protilehlé odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku.

Syntaxe funkce SEC

=SEC(úhel)
VB

Parametrem funkce je úhel v radiánech, který chceme převést na sekantu. Většinou se úhel udává v stupních, takže musíme provést převod na radiány pomocí funkce RADIANS.

Příklad použití funkce SEC

Máme pravoúhlý trojúhelník se stranami o délce 3, 4 a 5. Chceme vypočítat sekantu úhlu α, který se nachází naproti straně délky 4.

  1. Nejdříve spočteme hodnotu úhlu α pomocí funkce ARCCOS (viz předchozí otázka):
=ARCCOS(3/5)
VB

Výsledek: 0,93 rad

  1. Nyní můžeme použít funkci SEC pro výpočet sekanty:
=SEC(0,93)
VB

Výsledek: 2,08

To znamená, že délka přepony v tomto trojúhelníku je dvakrát delší než délka protilehlé odvěsny.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *