SEKUNDA

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SEKUNDA v Excelu slouží k extrakci sekund z času, který je uložen v buňce, nebo k vytvoření času na základě zadaných hodnot pro hodiny, minuty a sekundy. Syntaxe funkce SEKUNDA je následující:

=SEKUNDA(doba)
VB

Argument „doba“ určuje čas, ze kterého chceme vypočítat sekundy, a může být buď textový řetězec nebo odkaz na buňku, která obsahuje čas. Pokud argument „doba“ je textový řetězec, musí mít formát „hh:mm:ss“ nebo „h:mm:ss„, kde „hh“ nebo „h“ jsou hodiny, „mm“ jsou minuty a „ss“ jsou sekundy. Například textový řetězec „13:45:30“ by vyjádřil čas 13 hodin, 45 minut a 30 sekund.

Pokud argument „doba“ je odkaz na buňku, měla by tato buňka obsahovat čas ve standardním časovém formátu Excelu. Například buňka obsahující čas „13:45:30“ by mohla mít vzorec

=ČAS(13,45,30)
VB

Funkce SEKUNDA vrátí počet sekund v zadaném čase. Například pokud máme v buňce A1 čas „13:45:30“ a chceme z něj vypočítat počet sekund, můžeme použít následující vzorec:

=SEKUNDA(A1)
VB

Tento vzorec vrátí hodnotu „30“, což odpovídá počtu sekund v čase „13:45:30“. Funkce SEKUNDA může být také použita k vytvoření nového času na základě zadaných hodnot pro hodiny, minuty a sekundy. Například pokud máme hodnoty 10 pro hodiny, 20 pro minuty a 30 pro sekundy v buňkách A1, B1 a C1, můžeme použít následující vzorec:

=ČAS(A1; B1; SEKUNDA(C1))
VB

Tento vzorec vytvoří nový čas s hodnotami 10 pro hodiny, 20 pro minuty a 30 pro sekundy.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *