WORKDAY.INTL

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce WORKDAY.INTL je rozšířenou verzí funkce WORKDAY v Excelu, která umožňuje určit, které dny týdne jsou pracovní dny. Syntaxe funkce WORKDAY.INTL je následující:

=WORKDAY.INTL(začátek; dny; [víkend]; [svátky])
VB

Argument „začátek“ určuje počáteční datum. Tento argument může být buď textový řetězec ve formátu „dd.mm.rrrr„, nebo odkaz na buňku, která obsahuje datum.

Argument „dny“ určuje počet pracovních dnů, které chceme přidat nebo odečíst od počátečního data. Pokud chceme vypočítat datum v budoucnosti, zadáme kladný počet dnů. Pokud chceme vypočítat datum v minulosti, zadáme záporný počet dnů.

Argument „víkend“ je volitelný a určuje, které dny týdne jsou pracovní dny. Tento argument může být buď textový řetězec s kódem dnů týdne, nebo číselný kód. Například pro pracovní dny pondělí až pátek bychom mohli použít kód 2 (pondělí až pátek jsou označeny jako pracovní dny). Pokud chceme specifikovat více dnů jako pracovní dny, můžeme použít textový řetězec, ve kterém jsou jednotlivé kódy odděleny čárkou. Například pro pracovní dny pondělí, středa a pátek bychom mohli použít kód „2,4,6“.

Argument „svátky“ je volitelný a určuje svátky, které by měly být zahrnuty jako dny volna. Tento argument může být buď rozsah buněk obsahujících data svátků, nebo textový řetězec se seznamem svátků oddělených čárkami.

Funkce WORKDAY.INTL vrátí datum, které odpovídá počtu pracovních dnů od počátečního data. Například pokud máme v buňce A1 datum 1. ledna 2023 a chceme získat datum, které odpovídá deseti pracovním dnům od tohoto data (s pracovními dny pondělí až pátek), můžeme použít následující vzorec:

=WORKDAY.INTL(A1; 10; 2)
VB

Tento vzorec vrátí datum 15. ledna 2023, což odpovídá deseti pracovním dnům od 1. ledna 2023, kdy pondělí až pátek


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *