Funkce KDYŽ (IF)

Funkce KDYŽ (anglicky IF) je jednou z nejzákladnějších funkcí v Excelu a umožňuje provést testování podmínky a vrátit hodnotu, pokud je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, pokud je podmínka nepravdivá. Syntaxe funkce KDYŽ je následující:   =KDYŽ(podmínka; hodnota_pokud_pravda; hodnota_pokud_nepravda)   KDYŽ funkce bere tři argumenty: podmínku, hodnotu, která se má Číst více…

Excel funkce PRAVDA (TRUE)

Funkce PRAVDA v Excelu je logická funkce, která vrací hodnotu TRUE, tedy pravda. Používá se jako součást složitějších vzorců nebo jako testovací podmínka v jiných funkcích. Syntaxe funkce PRAVDA je velmi jednoduchá, nevyžaduje žádný argument. Stačí do buňky napsat a stisknout klávesu Enter. Příklad použití funkce PRAVDA může být například Číst více…

Excel Funkce SWITCH

Funkce SWITCH v Excelu umožňuje testovat hodnotu jedné buňky a porovnat ji s několika různými hodnotami, abyste mohli vykonat různé akce v závislosti na výsledku porovnání. Syntaxe funkce SWITCH vypadá následovně: Funkce SWITCH přijímá několik argumentů. Prvním argumentem je hodnota, kterou chcete testovat. Následující argumenty jsou postupně testy a výsledky. Číst více…

Excel Funkce IFS

Funkce IFS v Excelu slouží k testování více podmínek současně a vrácení hodnoty na základě splnění určitých kritérií. Syntaxe funkce IFS vypadá následovně: Funkce IFS umožňuje vytvořit až 127 podmínek a hodnot, které jsou vyhodnoceny od první k poslední. Pokud je splněna podmínka, je vrácena příslušná hodnota. Pokud není splněna Číst více…

Excel Funkce IFNA

Funkce IFNA v Excelu slouží k identifikaci chyb, které jsou specifické pro výsledky funkcí SVYHLEDAT a VVYHLEDAT. Pokud funkce SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT vrátí chybu „#N/A“, funkce IFNA nahradí tuto chybovou hodnotu jinou hodnotou, kterou určíme v argumentu funkce. Syntaxe funkce IFNA je následující: kde „vzorec“ je excelový vzorec, jehož výsledek Číst více…

Excel Funkce IFERROR

Funkce IFERROR v Excelu slouží k zpracování chyb v excelových vzorcích. Pokud v excelovém vzorci dojde k chybě, funkce IFERROR nahradí chybovou hodnotu jinou hodnotou, kterou určíme v argumentu funkce. Tímto způsobem se dá zabránit zobrazení chybové hodnoty, která může vytvářet neestetický vzhled tabulky nebo ovlivňovat další výpočty. Syntaxe funkce Číst více…

Excel Funkce NE (NOT)

Funkce NE v Excelu slouží k invertování logické hodnoty, tedy vrací opačnou hodnotu vůči vstupnímu argumentu. Pokud vstupní argument odpovídá hodnotě PRAVDA, funkce NE vrátí hodnotu NEPRAVDA. Pokud vstupní argument odpovídá hodnotě NEPRAVDA, funkce NE vrátí hodnotu PRAVDA. Syntaxe funkce NE je následující: kde „logická_hodnota“ může být buď přímá hodnota Číst více…

Funkce PRAVDA (TRUE)

Funkce PRAVDA v Excelu vrací logickou hodnotu PRAVDA. Tato funkce není obvykle používána samostatně, ale slouží spíše jako část většího vzorce nebo podmínky. Syntaxe funkce PRAVDA je velmi jednoduchá – stačí napsat slovo „PRAVDA“ bez uvozovek. Například: Tento vzorec vrátí hodnotu PRAVDA. Příklady využití funkce PRAVDA pro začátečníky mohou zahrnovat Číst více…

KDYŽ

Funkce KDYŽ v Excelu slouží k vyhodnocení logické operace IF-THEN-ELSE. Tato funkce testuje, zda je zadaný výraz pravdivý, a pokud ano, vrátí určitou hodnotu. Pokud je výraz nepravdivý, vrátí jinou hodnotu. Syntaxe funkce KDYŽ je následující: Příklady použití funkce KDYŽ pro vyhodnocení jednoduché podmínky. Pokud chcete zobrazit text „PRAVDA“, pokud Číst více…

Funkce NEBO

Funkce NEBO v Excelu slouží k vyhodnocení logické operace OR. Tato funkce vrací hodnotu PRAVDA, pokud je alespoň jedna ze vstupních hodnot PRAVDA a hodnotu NEPRAVDA, pokud jsou obě vstupní hodnoty NEPRAVDA. Syntaxe funkce NEBO je následující: kde hodnota1, hodnota2, … jsou hodnoty nebo výrazy, které chcete porovnat. Příklady použití Číst více…