KDYŽ

Funkce KDYŽ v Excelu slouží k vyhodnocení logické operace IF-THEN-ELSE. Tato funkce testuje, zda je zadaný výraz pravdivý, a pokud ano, vrátí určitou hodnotu. Pokud je výraz nepravdivý, vrátí jinou hodnotu. Syntaxe funkce KDYŽ je následující: Příklady použití funkce KDYŽ pro vyhodnocení jednoduché podmínky. Pokud chcete zobrazit text „PRAVDA“, pokud Číst více…

Funkce NEBO

Funkce NEBO v Excelu slouží k vyhodnocení logické operace OR. Tato funkce vrací hodnotu PRAVDA, pokud je alespoň jedna ze vstupních hodnot PRAVDA a hodnotu NEPRAVDA, pokud jsou obě vstupní hodnoty NEPRAVDA. Syntaxe funkce NEBO je následující: kde hodnota1, hodnota2, … jsou hodnoty nebo výrazy, které chcete porovnat. Příklady použití Číst více…