Excel funkce XOR

Funkce XOR v Excelu je logická funkce, která vrací hodnotu PRAVDA, pokud je právě jedna z vstupních hodnot PRAVDA. Pokud jsou obě hodnoty stejné (obě PRAVDA nebo obě NEPRAVDA), funkce XOR vrátí hodnotu NEPRAVDA. Syntaxe funkce XOR v Excelu je následující: Funkce XOR má následující vlastnosti: Příklad použití funkce XOR Číst více…

Excel Funkce SWITCH

Funkce SWITCH v Excelu umožňuje testovat hodnotu jedné buňky a porovnat ji s několika různými hodnotami, abyste mohli vykonat různé akce v závislosti na výsledku porovnání. Syntaxe funkce SWITCH vypadá následovně: Funkce SWITCH přijímá několik argumentů. Prvním argumentem je hodnota, kterou chcete testovat. Následující argumenty jsou postupně testy a výsledky. Číst více…

Excel Funkce NE (NOT)

Funkce NE v Excelu slouží k invertování logické hodnoty, tedy vrací opačnou hodnotu vůči vstupnímu argumentu. Pokud vstupní argument odpovídá hodnotě PRAVDA, funkce NE vrátí hodnotu NEPRAVDA. Pokud vstupní argument odpovídá hodnotě NEPRAVDA, funkce NE vrátí hodnotu PRAVDA. Syntaxe funkce NE je následující: kde „logická_hodnota“ může být buď přímá hodnota Číst více…

Funkce PRAVDA (TRUE)

Funkce PRAVDA v Excelu vrací logickou hodnotu PRAVDA. Tato funkce není obvykle používána samostatně, ale slouží spíše jako část většího vzorce nebo podmínky. Syntaxe funkce PRAVDA je velmi jednoduchá – stačí napsat slovo „PRAVDA“ bez uvozovek. Například: Tento vzorec vrátí hodnotu PRAVDA. Příklady využití funkce PRAVDA pro začátečníky mohou zahrnovat Číst více…

KDYŽ

Funkce KDYŽ v Excelu slouží k vyhodnocení logické operace IF-THEN-ELSE. Tato funkce testuje, zda je zadaný výraz pravdivý, a pokud ano, vrátí určitou hodnotu. Pokud je výraz nepravdivý, vrátí jinou hodnotu. Syntaxe funkce KDYŽ je následující: Příklady použití funkce KDYŽ pro vyhodnocení jednoduché podmínky. Pokud chcete zobrazit text „PRAVDA“, pokud Číst více…

Funkce NEBO

Funkce NEBO v Excelu slouží k vyhodnocení logické operace OR. Tato funkce vrací hodnotu PRAVDA, pokud je alespoň jedna ze vstupních hodnot PRAVDA a hodnotu NEPRAVDA, pokud jsou obě vstupní hodnoty NEPRAVDA. Syntaxe funkce NEBO je následující: kde hodnota1, hodnota2, … jsou hodnoty nebo výrazy, které chcete porovnat. Příklady použití Číst více…