Excel funkce GAMMA

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Syntaxe funkce:

GAMMA(x)
Power Query

Kde:

  • x: Je hodnota, pro kterou chcete vypočítat gama funkci.

Popis funkce:

Funkce GAMMA v Excelu vrací hodnotu gama funkce pro dané číslo. Gama funkce se v matematice používá k rozšíření faktoriální funkce na všechna reálná a komplexní čísla kromě nuly a záporných celých čísel. Pro nezáporná celá čísla je gama funkce (n) rovna (n-1)!, což znamená, že GAMMA(5) je ekvivalentní 4! (tj. 4 × 3 × 2 × 1 = 24).

Příklad využití:

Představme si, že jste studentem matematiky a studujete vlastnosti různých matematických funkcí. V rámci své práce potřebujete najít hodnoty gama funkce pro různá čísla. Namísto ručního výpočtu nebo hledání v tabulkách můžete použít funkci GAMMA v Excelu.

Reálný příklad:

Anna je biochemička a pracuje na projektu týkajícím se enzymové kinetiky. Pro svou práci potřebuje gama funkci, protože je součástí jednoho z matematických modelů, který popisuje chování enzymů. Aby si ušetřila čas, Anna používá funkci GAMMA v Excelu k výpočtu hodnot gama funkce, místo toho, aby je hledala v tabulkách nebo je počítala ručně.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *