Excel Funkce PI

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce PI v Excelu je vestavěná funkce, která vrací hodnotu matematické konstanty π (pi) na 15 desetinných míst. Konstanta π je poměr obvodu kruhu a jeho průměru a má hodnotu přibližně 3,14159265358979.

Syntaxe funkce PI

=PI()
VB

do buňky a stisknout Enter nebo potvrdit vstup klávesou Enter. Funkce nevyžaduje žádné vstupní argumenty.

Příklad použití funkce PI

Příkladem může být výpočet obvodu kruhu s poloměrem 5 cm. K výpočtu obvodu kruhu se používá vzorec C = 2πr, kde r je poloměr kruhu. Pokud chceme spočítat obvod kruhu s poloměrem 5 cm, můžeme napsat

=2*PI()*5
VB

do buňky, což nám vrátí výsledek 31,4159265358979. Je důležité si uvědomit, že hodnota π je konstantní a nemění se, takže funkce PI vrací vždy stejnou hodnotu. Nicméně může být užitečná pro matematické výpočty, kde je třeba použít hodnotu π.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: