Excel Funkce RTD

Funkce RTD (Real Time Data) je jednou z pokročilých funkcí v Excelu, která umožňuje získat data z externího zdroje v reálném čase a aktualizovat je automaticky bez potřeby ručního přepočtu. Tato funkce je velmi užitečná pro práci s živými daty, například z finančních trhů, senzorů, či jiných zdrojů, kde je důležité mít data v reálném čase.

Excel Funkce POČET.BLOCKŮ (AREAS)

Funkce POČET.BLOKŮ (Anglicky AREAS) v Excelu se používá k výpočtu počtu oddělených oblastí buněk v zadaném rozsahu. Tuto funkci lze použít, pokud potřebujete zjistit, kolik různých oblastí je obsaženo v určitém rozsahu buněk, například v případě, kdy máte rozsah s prázdnými buňkami nebo rozsah s několika oddělenými oblastmi buněk.

Excel Funkce INDEX

Funkce INDEX (Anglicky INDEX) v Excelu slouží k návratu hodnoty z určité buňky nebo rozsahu buněk v závislosti na zadaných řádcích a sloupcích. Syntaxe funkce INDEX Příklad použití funkce INDEX Pro pochopení může posloužit následující příklad. Mějme následující tabulku: A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 Číst více…