Excel funkce GAMMA

Syntaxe funkce: Kde: Funkce GAMMA v Excelu vrací hodnotu gama funkce pro dané číslo. Gama funkce se v matematice používá k rozšíření faktoriální funkce na všechna reálná a komplexní čísla kromě nuly a záporných celých čísel. Pro nezáporná celá čísla je gama funkce (n) rovna (n-1)!, což znamená, že GAMMA(5) Číst více…

Píšeme poznámky v MarkDown

Pokud se účastníte velkého počtu schůzek během dostali jste se do stavu kdy si potřebujete psát poznámky z jednotlivých schůzek v jasné a jednoduché formě. Pravděpodobně, stejně jako většina lidí, začnete hledat nástroje které vám pomohou s tímto problémem. A internet jich nabízí nepřeberný výběr nástrojů které můžete použít. Evernote, Číst více…

Excel Funkce INDEX

Funkce INDEX (Anglicky INDEX) v Excelu slouží k návratu hodnoty z určité buňky nebo rozsahu buněk v závislosti na zadaných řádcích a sloupcích. Syntaxe funkce INDEX Příklad použití funkce INDEX Pro pochopení může posloužit následující příklad. Mějme následující tabulku: A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 Číst více…

Funkce A

Funkce A v Excelu slouží k ověření, zda je hodnota v buňce pravdivá (TRUE) nebo nepravdivá (FALSE). Funkce A vrací hodnotu PRAVDA, pokud je vstupní hodnota různá od nuly nebo prázdného řetězce, a hodnotu NEPRAVDA, pokud je vstupní hodnota nula nebo prázdný řetězec. Syntaxe funkce A je následující: kde hodnota Číst více…