Excel Funkce SLOUPCE (COLUMNS)

Publikoval(a) Lubomír Rýgl dne

Funkce SLOUPCE (COLUMNS) v Excelu vrátí počet sloupců v zadaném rozsahu. Syntaxe této funkce je velmi podobná funkci ŘÁDKY.

Syntaxe funkce SLOUPCE

=SLOUPCE(rozsah)
VB
  • rozsah – povinný argument, označuje rozsah buněk, pro který chceme zjistit počet sloupců.

Příklad použití funkce SLOUPCE

Pro začátečníky by funkce SLOUPCE mohla být užitečná například při potřebě vytvořit dynamické odkazy na rozsah, který se může měnit v závislosti na jiných vstupních datech. Předpokládejme, že máme rozsah dat od sloupce A po sloupec E a chceme zjistit počet sloupců v tomto rozsahu. Použijeme funkci SLOUPCE takto:

=SLOUPCE(A1:E1)
VB

Výsledkem bude hodnota 5, protože rozsah A1:E1 obsahuje pět sloupců.

Můžeme také kombinovat funkce ŘÁDKY a SLOUPCE, abychom zjistili celkový počet buněk v daném rozsahu. Pokud například máme rozsah dat od buňky A1 po F5, použijeme funkci takto:

=ŘÁDKY(A1:F5) * SLOUPCE(A1:F5)
VB

Výsledkem bude hodnota 30, protože rozsah A1:F5 obsahuje 30 buněk.

Pokročilé použití funkce SLOUPCE

Můžeme také použít funkci SLOUPCE k vytvoření dynamického odkazu na konkrétní sloupec v závislosti na vstupním parametru. Pokud například máme v buňce A1 název sloupce, na který chceme odkázat, můžeme použít funkci ODKAZ

=ADRESA(1; SLOUPCE(A1); 1)
VB

Tato funkce vrátí adresu první buňky v řádku 1 a v pořadí sloupce, který je uveden v buňce A1. Pokud je v buňce A1 hodnota 3, funkce ADRESA vrátí adresu buňky C1.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *