Excel Funkce NEPRAVDA (FALSE)

Funkce NEPRAVDA v Excelu je logická funkce, která invertuje výsledek logického testu. Pokud je výsledek testu PRAVDA, pak NEPRAVDA vrátí hodnotu NEPRAVDA (tj. FALSE) a naopak, pokud je výsledek testu NEPRAVDA (tj. FALSE), pak NEPRAVDA vrátí hodnotu PRAVDA (tj. TRUE).

Funkce KDYŽ (IF)

Funkce KDYŽ (anglicky IF) je jednou z nejzákladnějších funkcí v Excelu a umožňuje provést testování podmínky a vrátit hodnotu, pokud je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, pokud je podmínka nepravdivá. Syntaxe funkce KDYŽ je následující:   =KDYŽ(podmínka; hodnota_pokud_pravda; hodnota_pokud_nepravda)   KDYŽ funkce bere tři argumenty: podmínku, hodnotu, která se má Číst více…

Excel funkce PRAVDA (TRUE)

Funkce PRAVDA v Excelu je logická funkce, která vrací hodnotu TRUE, tedy pravda. Používá se jako součást složitějších vzorců nebo jako testovací podmínka v jiných funkcích. Syntaxe funkce PRAVDA je velmi jednoduchá, nevyžaduje žádný argument. Stačí do buňky napsat a stisknout klávesu Enter. Příklad použití funkce PRAVDA může být například Číst více…

Excel funkce XOR

Funkce XOR v Excelu je logická funkce, která vrací hodnotu PRAVDA, pokud je právě jedna z vstupních hodnot PRAVDA. Pokud jsou obě hodnoty stejné (obě PRAVDA nebo obě NEPRAVDA), funkce XOR vrátí hodnotu NEPRAVDA. Syntaxe funkce XOR v Excelu je následující: Funkce XOR má následující vlastnosti: Příklad použití funkce XOR Číst více…

Excel Funkce SWITCH

Funkce SWITCH v Excelu umožňuje testovat hodnotu jedné buňky a porovnat ji s několika různými hodnotami, abyste mohli vykonat různé akce v závislosti na výsledku porovnání. Syntaxe funkce SWITCH vypadá následovně: Funkce SWITCH přijímá několik argumentů. Prvním argumentem je hodnota, kterou chcete testovat. Následující argumenty jsou postupně testy a výsledky. Číst více…

Excel Funkce IFS

Funkce IFS v Excelu slouží k testování více podmínek současně a vrácení hodnoty na základě splnění určitých kritérií. Syntaxe funkce IFS vypadá následovně: Funkce IFS umožňuje vytvořit až 127 podmínek a hodnot, které jsou vyhodnoceny od první k poslední. Pokud je splněna podmínka, je vrácena příslušná hodnota. Pokud není splněna Číst více…

Excel Funkce IFNA

Funkce IFNA v Excelu slouží k identifikaci chyb, které jsou specifické pro výsledky funkcí SVYHLEDAT a VVYHLEDAT. Pokud funkce SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT vrátí chybu „#N/A“, funkce IFNA nahradí tuto chybovou hodnotu jinou hodnotou, kterou určíme v argumentu funkce. Syntaxe funkce IFNA je následující: kde „vzorec“ je excelový vzorec, jehož výsledek Číst více…

Excel Funkce IFERROR

Funkce IFERROR v Excelu slouží k zpracování chyb v excelových vzorcích. Pokud v excelovém vzorci dojde k chybě, funkce IFERROR nahradí chybovou hodnotu jinou hodnotou, kterou určíme v argumentu funkce. Tímto způsobem se dá zabránit zobrazení chybové hodnoty, která může vytvářet neestetický vzhled tabulky nebo ovlivňovat další výpočty. Syntaxe funkce Číst více…

Excel Funkce NE (NOT)

Funkce NE v Excelu slouží k invertování logické hodnoty, tedy vrací opačnou hodnotu vůči vstupnímu argumentu. Pokud vstupní argument odpovídá hodnotě PRAVDA, funkce NE vrátí hodnotu NEPRAVDA. Pokud vstupní argument odpovídá hodnotě NEPRAVDA, funkce NE vrátí hodnotu PRAVDA. Syntaxe funkce NE je následující: kde „logická_hodnota“ může být buď přímá hodnota Číst více…

Funkce PRAVDA (TRUE)

Funkce PRAVDA v Excelu vrací logickou hodnotu PRAVDA. Tato funkce není obvykle používána samostatně, ale slouží spíše jako část většího vzorce nebo podmínky. Syntaxe funkce PRAVDA je velmi jednoduchá – stačí napsat slovo „PRAVDA“ bez uvozovek. Například: Tento vzorec vrátí hodnotu PRAVDA. Příklady využití funkce PRAVDA pro začátečníky mohou zahrnovat Číst více…