YEARFRAC

Funkce YEARFRAC v Excelu slouží k výpočtu počtu let mezi dvěma daty, přičemž výsledkem je zlomek představující počet úplných let, část let nebo dnů mezi daty. Tato funkce je užitečná například pro výpočet délky úvěru, výpočet úroků nebo pro sledování trvání investice. Syntaxe funkce YEARFRAC je následující: Parametry funkce jsou: Číst více…

WORKDAY.INTL

Funkce WORKDAY.INTL je rozšířenou verzí funkce WORKDAY v Excelu, která umožňuje určit, které dny týdne jsou pracovní dny. Syntaxe funkce WORKDAY.INTL je následující: Argument „začátek“ určuje počáteční datum. Tento argument může být buď textový řetězec ve formátu „dd.mm.rrrr„, nebo odkaz na buňku, která obsahuje datum. Argument „dny“ určuje počet pracovních Číst více…

WORKDAY

Funkce WORKDAY v Excelu slouží k výpočtu data v pracovní dny v budoucnu nebo v minulosti. Syntaxe funkce WORKDAY je následující: Argument „začátek“ určuje počáteční datum. Tento argument může být buď textový řetězec ve formátu „dd.mm.rrrr„, nebo odkaz na buňku, která obsahuje datum. Argument „dny“ určuje počet pracovních dnů, které Číst více…

WEEKNUM

Funkce WEEKNUM v Excelu slouží k určení čísla týdne pro dané datum. Syntaxe funkce WEEKNUM je následující: Argument „datum“ určuje datum, pro které chceme získat číslo týdne. Tento argument může být buď textový řetězec ve formátu „dd.mm.rrrr“, nebo odkaz na buňku, která obsahuje datum. Argument „typ_týdne“ určuje způsob, jakým chceme Číst více…

ROK360

Funkce ROK360 v Excelu slouží k výpočtu počtu dnů mezi dvěma daty, s využitím 360denního kalendáře, který se obvykle používá v oblasti financí. Syntaxe funkce ROK360 je následující: Argument „datum_počátku“ určuje počáteční datum období, pro které chceme vypočítat počet dnů. Argument „datum_konce“ určuje konečné datum období. Volitelný argument „metoda“ určuje, Číst více…

ROK

Funkce ROK v Excelu slouží k získání roku zadaného data. Syntaxe funkce ROK je následující: Argument „datum“ určuje buňku, ve které se nachází datum, ze kterého chceme získat rok. Datum může být zadaný jako textový řetězec nebo jako hodnota datumu. Funkce ROK může být také použita na libovolný výraz, který Číst více…

NYNÍ

Funkce NYNÍ v Excelu slouží k získání aktuálního data a času v okamžiku, kdy je funkce vyhodnocena. Syntaxe funkce NYNÍ je následující: Tato funkce nemá žádné argumenty, pouze se volá bez závorek. Výsledkem funkce NYNÍ je aktuální datum a čas. Příklad použití funkce NYNÍ může být například následující: předpokládejme, že Číst více…

NETWORKSDAYS.INTL

Funkce NETWORKDAYS.INTL je rozšířením funkce NETWORKDAYS v programu Microsoft Excel, která slouží k výpočtu počtu pracovních dnů mezi dvěma daty. Oproti funkci NETWORKDAYS umožňuje funkce NETWORKDAYS.INTL specifikovat jiný typ týdenního rozvrhu (např. týden začínající v neděli nebo pondělí) a pracovní dny, které mají být vyloučeny. Syntaxe funkce NETWORKDAYS.INTL Příklad použití Číst více…

NETWORKDAYS

Funkce NETWORKDAYS v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu počtu pracovních dnů mezi dvěma daty. Funkce vylučuje z výpočtu víkendy a zadané svátky, které jsou specifikovány v seznamu svátků. Syntaxe funkce NETWORKDAYS Příklad použití funkce NETWORKDAYS Pokud chcete získat počet pracovních dnů mezi dvěma daty, například mezi 1.2.2023 a 28.2.2023, Číst více…