Excel funkce GAMMALN.PRECISE

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu Syntaxe: scssCopy code GAMMALN.PRECISE(x) Co to je? Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu vrací přirozený logaritmus (základ e) gama funkce zadané hodnoty x, podobně jako funkce GAMMALN. Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma funkcemi je, že GAMMALN.PRECISE je navržena tak, aby poskytovala přesnější výsledky pro velké Číst více…

Excel funkce GAMMALN

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN v Excelu vrací přirozený logaritmus (základ e) gama funkce zadané hodnoty x. V matematickém smyslu je gama funkce zobecněním faktoriálu a je široce používána v matematice a statistice. Přirozený logaritmus gama funkce je často využíván v různých matematických a statistických aplikacích kvůli svému numerickému chování Číst více…

Excel funkce GAMMA.INV

Syntaxe je následující: Kde: Funkce GAMMA.INV v Excelu vrací inverzní hodnotu (kvantil) gama distribuce pro danou pravděpodobnost. Jinými slovy, pokud znáte kumulativní pravděpodobnost a parametry gama distribuce (alfa a beta), tato funkce vám řekne, jaká hodnota x je spojena s touto pravděpodobností. Představte si, že máte za úkol určit dobu Číst více…

Excel funkce GAMMA.DIST

Syntaxe funkce: Kde: Funkce GAMMA.DIST v Excelu vrací hodnotu gama distribuce. Gama distribuce je spojitá pravděpodobnostní distribuce, která má širokou škálu aplikací, zejména v oblastech statistiky, fyziky a inženýrství. Máte data o životnosti určitého stroje. Chcete odhadnout pravděpodobnost, že stroj vydrží určitý počet hodin (x) bez poruchy. Na základě historických Číst více…

Excel funkce GAMMA

Syntaxe funkce: Kde: Funkce GAMMA v Excelu vrací hodnotu gama funkce pro dané číslo. Gama funkce se v matematice používá k rozšíření faktoriální funkce na všechna reálná a komplexní čísla kromě nuly a záporných celých čísel. Pro nezáporná celá čísla je gama funkce (n) rovna (n-1)!, což znamená, že GAMMA(5) Číst více…

Excel funkce FORECAST.ETS.LINEAR

Funkce FORECAST.ETS.LINEAR v Excelu je nástroj pro lineární předpověď časových řad pomocí metody exponenciálního vyhlazování (ETS). Tato funkce je zvláště vhodná pro datové soubory, kde se vyskytují sezónní vlivy. Na rozdíl od tradičních metod lineární regrese, které vytvářejí model založený na trendových a sezónních vzorech, metoda ETS bere v úvahu Číst více…

Excel funkce FORECAST.ETS.STAT

Funkce FORECAST.ETS.STAT v Excelu je nástroj pro analýzu chyb a přesnosti při výpočtu predikce časových řad pomocí metody ETS (exponenciální vyhlazování). Vrátí statistiky o odhadech chyb pro předpovědi časových řad, což je užitečné pro hodnocení kvality a přesnosti těchto předpovědí. Syntaxe je následující: Kde: Představte si, že jste obchodní analytik Číst více…

Excel funkce FORECAST.ETS.SEASONALITY

Funkce FORECAST.ETS.SEASONALITY v Excelu se používá k určení sezónnosti v časové řadě. Sezónnost je důležitá v mnoha ekonomických, sociálních a přírodních jevech, kde se opakující vzory objevují v pravidelných intervalech. Tato funkce nám pomáhá zjistit, jaký je sezónní interval v dané časové řadě. Syntaxe funkce je následující: Kde: Představte si, Číst více…

Excel funkce FORECAST.ETS.CONFINT

Funkce FORECAST.ETS.CONFINT v Excelu se používá k výpočtu intervalu spolehlivosti pro předpověď založenou na historických datech a modelu ETS (Exponential Triple Smoothing). Interval spolehlivosti je rozsah hodnot, který s určitou pravděpodobností (například 95%) obsahuje skutečnou hodnotu předpovídané veličiny. To může být užitečné pro odhadování nejistoty spojené s vaší předpovědí. Syntaxe Číst více…