Excel funkce GAUSS

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Syntaxe je následující:

GAUSS(x)
Power Query

Excel funkce GAUSS vrací hodnotu, která je o 0,5 menší než součet standardního normálního rozdělení (zvaného také z-součet) pro zadanou hodnotu x. V praxi to znamená, že funkce vrací hodnotu oblasti pod křivkou standardního normálního rozdělení z levé strany bodu x, minus 0,5.

Jak to funguje?

Pokud máte číslo x a chcete zjistit, jaká část oblasti pod křivkou standardního normálního rozdělení leží vlevo od tohoto bodu (a odečíst 0,5), použijete funkci GAUSS.

Příklad v reálném životě:

Představte si, že jste statistik a zkoumáte výsledky testu. Chcete zjistit, kolik procent studentů dosáhlo skóre nižšího než určitá hodnota, například 1,5.

V Excelu vložíte funkci:

=GAUSS(1,5)
Power Query

Tento vzorec vrátí hodnotu 0,4331928, která představuje pravděpodobnost, že hodnota ze standardního normálního rozdělení je menší nebo rovna 1,5 směrodatné odchylky od průměru.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *