YIELDMAT

Funkce YIELDMAT v Microsoft Excel slouží k výpočtu úrokové míry pro cenný papír s pevnou úrokovou mírou. Pevná úroková míra znamená, že úroková míra, která je stanovena při emisi cenného papíru, zůstává stejná po celou dobu splatnosti cenného papíru. Syntaxe funkce YIELDMAT Parametry funkce: Funkce YIELDMAT vrátí úrokovou míru pro Číst více…

YIELDDISC

Funkce YIELDDISC v Microsoft Excel slouží k výpočtu úrokové míry pro diskontní cenný papír. Diskontní cenný papír je cenný papír, který se prodává za cenu nižší než jeho nominální hodnota a který bude později vykoupen za nominální hodnotu. Syntaxe funkce YIELDDISC Parametry funkce: Funkce YIELDDISC vrátí úrokovou míru pro diskontní Číst více…

YIELD

Funkce YIELD v Microsoft Excel slouží k výpočtu úrokové míry, která odpovídá výnosu z kuponových cenných papírů při zohlednění jejich nákupní ceny. Syntaxe funkce YIELD Funkce vyžaduje následující argumenty: Funkce YIELD vrátí úrokovou míru, která odpovídá výnosu z cenného papíru, zohledněním nákupní ceny a ostatních argumentů. Tento údaj může být Číst více…

XNPV

Funkce XNPV (anglicky „eXtended Net Present Value“) v Microsoft Excel slouží k výpočtu netto současné hodnoty série výnosů a výdajů za určité období. Funkce využívá určitou úrokovou míru jako vodítko pro výpočet současné hodnoty jednotlivých platby a výnosů. Syntax funkce XNPV Parametry funkce XNPV: Výsledkem funkce XNPV je čistá současná hodnota výnosů Číst více…

XIRR

Funkce XIRR (anglicky eXternal IRR) v Excelu slouží k výpočtu úrokové míry pro sérii příjmů a výdajů s různými daty. Funkce XIRR je podobná funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI, ale umožňuje výpočet úrokové míry pro situace, kdy příjmy a výdaje nejsou konstantní a nejsou v rovnoměrných časových intervalech. Syntax funkce XIRR Funkce využívá Číst více…

ÚROKOVÁ.MÍRA

Funkce ÚROKOVÁ.MÍRA (v anglickém Excelu IRR) v Excelu slouží k výpočtu úrokové míry, která umožňuje najít návratnost investice. Funkce se používá k hodnocení finančních projektů a odhadu, zda jsou pro investora ziskové.

STOCKHISTORY

Funkce STOCKHISTORY zobrazí historická data o finančním nástroji a načte je v matici, která se zobrazí v sešitu, pokud je konečným výsledkem vzorce. To znamená, že po stisknutí klávesy Enter Excel dynamicky vytvoří oblast matice odpovídající velikosti.