Excel funkce GAMMA.DIST

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Syntaxe funkce:

GAMMA.DIST(x; alfa; beta; kumulativní)
Power Query

Kde:

  • x: Hodnota, pro kterou chcete vypočítat gama distribuci.
  • alfa: Parametr alfa pro gama distribuci.
  • beta: Parametr beta pro gama distribuci.
  • kumulativní: Je logická hodnota, která určuje tvar funkce. Pokud je pravda (PRAVDA), funkce vrátí kumulativní distribuční funkci. Pokud je nepravda (NEPRAVDA), vrátí funkce hustotu pravděpodobnosti.

Popis funkce:

Funkce GAMMA.DIST v Excelu vrací hodnotu gama distribuce. Gama distribuce je spojitá pravděpodobnostní distribuce, která má širokou škálu aplikací, zejména v oblastech statistiky, fyziky a inženýrství.

Příklad využití:

Máte data o životnosti určitého stroje. Chcete odhadnout pravděpodobnost, že stroj vydrží určitý počet hodin (x) bez poruchy. Na základě historických dat máte odhady parametrů alfa a beta pro gama distribuci, která popisuje životnost stroje. S pomocí funkce GAMMA.DIST můžete získat pravděpodobnost (hustotu pravděpodobnosti) nebo kumulativní pravděpodobnost do daného času.

Reálný příklad:

Lukáš je inženýr v továrně a má na starosti údržbu strojů. Chtěl by vědět, jaká je pravděpodobnost, že nový stroj, který továrna nedávno zakoupila, vydrží alespoň 5000 hodin bez poruchy. Historická data z podobných strojů ukazují, že parametry alfa a beta pro gama distribuci jsou 9 a 550, respektive. Lukáš vloží do Excelu:

=GAMMA.DIST(5000; 9; 550; PRAVDA)

Výsledek mu ukáže kumulativní pravděpodobnost, že stroj vydrží alespoň 5000 hodin bez poruchy. Toto číslo může Lukáš použít k plánování údržby a předpovídání životnosti stroje.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *