Excel funkce PRAVDA (TRUE)

Publikoval(a) Lubomír Rýgl dne

Funkce PRAVDA v Excelu je logická funkce, která vrací hodnotu TRUE, tedy pravda. Používá se jako součást složitějších vzorců nebo jako testovací podmínka v jiných funkcích.

Syntaxe funkce PRAVDA je velmi jednoduchá, nevyžaduje žádný argument. Stačí do buňky napsat

=PRAVDA()
VB

a stisknout klávesu Enter. Příklad použití funkce PRAVDA může být například v testovací podmínce funkce IF. Například, chceme-li zjistit, zda je hodnota v buňce A1 větší nebo rovna než 5, můžeme napsat:

=KDYŽ(A1>=5; PRAVDA(); NEPRAVDA())
VB

Pokročilejší příklad může být použití funkce PRAVDA k ověření platnosti dat. Například, máme-li seznam dat v buňkách A1:A10 a chceme zjistit, zda jsou všechna data v rozmezí 1 až 10, můžeme použít následující vzorec:

=KDYŽ(COUNTIF(A1:A10, ">10") + COUNTIF(A1:A10, "<1") = 0, PRAVDA(), NEPRAVDA())
VB

Tento vzorec spočítá počet buněk v rozmezí, které jsou větší než 10 nebo menší než 1, a pokud je tento počet roven 0, vrátí hodnotu TRUE, což znamená, že jsou všechna data v pořádku.

Funkce PRAVDA může být také použita v kombinaci s dalšími funkcemi, jako je například funkce IFERROR, pro testování nebo vyhodnocování různých podmínek.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *