Excel funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ v Excelu slouží k zaokrouhlení čísla na nejbližší sudé číslo. Pokud vstupní číslo je již sudé, pak funkce vrátí stejné číslo. Syntaxe funkce je následující: =ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo) Kde „číslo“ je číslo, které chcete zaokrouhlit na nejbližší sudé číslo. Například, pokud máte číslo 3,7 a chcete ho zaokrouhlit na nejbližší Číst více…

Excel funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ v Excelu slouží k zaokrouhlení čísla na nejbližší liché číslo. Pokud vstupní číslo je již liché, pak funkce vrátí stejné číslo. Syntaxe funkce je následující: =ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo) Kde „číslo“ je číslo, které chcete zaokrouhlit na nejbližší liché číslo. Například, pokud máte číslo 5.6 a chcete ho zaokrouhlit na nejbližší Číst více…

Excel funkce ZAOKROUHLIT (ROUND)

Funkce ZAOKROUHLIT (v angličtině ROUND) v Excelu je používána pro zaokrouhlení číselných hodnot na určitý počet desetinných míst. Tato funkce je užitečná, když potřebujete pracovat s čísly, která mají konkrétní počet desetinných míst, a zároveň zjednodušit výpočty nebo zlepšit čitelnost dat. Syntaxe funkce ZAOKROUHLIT je následující: =ZAOKROUHLIT(číslo; počet_desetinných_míst) Kde: „číslo“ Číst více…

Excel funkce USEKNOUT (TRUNC)

Funkce USEKNOUT (v angličtině TRUNC) v Excelu je užitečná pro zkrácení číselných hodnot tím, že odstraní desetinná místa a ponechá celou část čísla. Tato funkce je obzvláště užitečná, když potřebujete pracovat s celými čísly a nechcete zaokrouhlit desetinná místa. Syntaxe funkce USEKNOUT je následující: =USEKNOUT(číslo; [počet_desetinných_míst]) Kde: „číslo“ je hodnota, Číst více…

Excel funkce TGH (TANH)

Funkce TGH v Excelu (v angličtině TANH) je matematická funkce, která vypočítá hyperbolický tangens čísla. Hyperbolické funkce jsou používány v různých matematických, fyzikálních a inženýrských aplikacích. Funkce TGH má následující syntaxi: =TGH(číslo) Kde „číslo“ je hodnota, pro kterou chcete vypočítat hyperbolický tangens. Příklady využití: Výpočet hyperbolického tangensu čísla: Představme si, Číst více…

Excel funkce TG (TAN)

Funkce TAN v Excelu vypočítává tangens úhlu ve stupních. Tangens je poměr mezi protilehlou a přilehlou stranou pravouhlého trojúhelníka. Tato funkce je často používána v matematice, geometrii a fyzice. Syntaxe funkce TAN je následující: =TAN(radians) Kde „radians“ je úhel ve stupních, který chcete převést na tangens. Pokud potřebujete vypočítat tangens Číst více…

Excel funkce SUMXMY2

Funkce SUMXMY2 v Excelu slouží k výpočtu součtu čtverců rozdílů hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky, geometrie nebo při analýze rozdílů mezi dvěma datasety. Syntaxe funkce SUMXMY2 je následující: SUMXMY2(rozsah1, rozsah2) Kde: rozsah1: první rozsah buněk, které chcete použít pro výpočet. Číst více…

Excel funkce SUMX2MY2

Funkce SUMX2MY2 (v češtině SUMX2MY2) v Excelu slouží k výpočtu součtu rozdílů čtverců hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky nebo při práci s geometrickými údaji. Syntaxe funkce SUMX2MY2 je následující: SUMX2MY2(rozsah1, rozsah2) Kde: rozsah1: první rozsah buněk, které chcete použít pro Číst více…

Excel funkce SUMX2MY2

Funkce SUMX2MY2 (v češtině SUMX2MY2) v Excelu slouží k výpočtu součtu rozdílů čtverců hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky nebo při práci s geometrickými údaji. Syntaxe funkce SUMX2MY2 je následující: SUMX2MY2(rozsah1, rozsah2) Kde: rozsah1: první rozsah buněk, které chcete použít pro Číst více…

Excel funkce SUMIFS

Funkce SUMIFS (v češtině SUMIFS) v Excelu umožňuje podmíněné sčítání hodnot na základě více kritérií současně. Tato funkce je rozšířením funkce SUMIF a je užitečná, pokud potřebujete provést sčítání hodnot splňujících více než jedno kritérium. Syntaxe funkce SUMIFS je následující: SUMIFS(součet_rozsah, rozsah_kritéria1, kritérium1, [rozsah_kritéria2, kritérium2], …) Kde: součet_rozsah: rozsah buněk, Číst více…