Excel funkce SUMIFS

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SUMIFS (v češtině SUMIFS) v Excelu umožňuje podmíněné sčítání hodnot na základě více kritérií současně. Tato funkce je rozšířením funkce SUMIF a je užitečná, pokud potřebujete provést sčítání hodnot splňujících více než jedno kritérium.

Syntaxe funkce SUMIFS je následující:

SUMIFS(součet_rozsah, rozsah_kritéria1, kritérium1, [rozsah_kritéria2, kritérium2], …)

Kde:

  • součet_rozsah: rozsah buněk, který obsahuje hodnoty, které chcete sečíst.
  • rozsah_kritéria1: rozsah buněk, ve kterém chcete vyhodnotit první kritérium.
  • kritérium1: první podmínka, kterou musí splňovat buňky v rozsahu_kritéria1 pro sčítání.
  • [rozsah_kritéria2, kritérium2], …: další rozsah(y) buněk a podmínky, které musí buňky splňovat pro sčítání (nepovinné).

Příklady využití funkce SUMIFS:

  1. Součet hodnot, které splňují dvě kritéria: Chcete-li sečíst hodnoty v rozsahu A1:A10, které jsou větší než 10 a menší než 20, použijete následující vzorec: =SUMIFS(A1:A10, A1:A10, „>10“, A1:A10, „<20“)
  2. Součet prodejů podle produktu a oblasti: Máte tabulku s prodeji, kde sloupec A obsahuje názvy produktů, sloupec B obsahuje oblasti a sloupec C obsahuje hodnoty prodeje. Chcete-li sečíst prodeje produktu „Jablko“ v oblasti „Sever“, použijete následující vzorec: =SUMIFS(C1:C100, A1:A100, „Jablko“, B1:B100, „Sever“)

Porovnání s funkcí SUMIF:

Funkce SUMIF umožňuje provést podmíněné sčítání hodnot na základě jednoho kritéria, zatímco funkce SUMIFS umožňuje provést podmíněné sčítání hodnot na základě více kritérií současně.

Pokud potřebujete provést sčítání hodnot, které splňují pouze jednu podmínku, můžete použít funkci SUMIF. Pokud potřebujete provést sčítání hodnot, které splňují více podmínek současně, měli byste použít


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *