Excel funkce F.INV

Funkce F.INV v Excelu je statistická funkce, která vypočítává inverzní hodnotu pro F-rozdělení. To znamená, že na základě dané pravděpodobnosti a stupňů volnosti umožňuje získat hodnotu F-poměru, která odpovídá této pravděpodobnosti. Syntaxe funkce F.INV je následující: =F.INV(pravdepodobnost, volnost1, volnost2) pravdepodobnost: Číst více…

Excel funkce F.DIST

Funkce F.DIST v Excelu se používá k výpočtu kumulativní pravděpodobnosti hodnot F-rozdělení. F-rozdělení se používá při testování hypotéz, kdy se porovnávají rozptyly dvou souborů dat. Syntaxe funkce F.DIST je následující: F.DIST(x; volnost1; volnost2; kumulativní) Parametry: x: Hodnota, pro kterou chceme Číst více…

Excel funkce EXPON.DIST

Funkce EXPON.DIST v Excelu se používá k výpočtu pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení. Exponenciální rozdělení popisuje časové intervaly mezi událostmi, které se vyskytují náhodně a nezávisle na sobě. Tato funkce umožňuje vypočítat pravděpodobnost, že náhodná veličina nabývající exponenciálního rozdělení bude menší nebo Číst více…

Excel funkce DEVSQ

Funkce DEVSQ v Excelu slouží k výpočtu součtu druhých mocnin odchylek od průměru zadaného výběru. Tato funkce se často používá v statistické analýze, zejména při výpočtu rozptylu a směrodatné odchylky. Syntaxe funkce DEVSQ je velmi jednoduchá. Stačí zadat rozsah buněk Číst více…

Excel funkce COVARIANCE.S

Funkce COVARIANCE.S v Excelu slouží k výpočtu nezkreslené vzorkové kovariance mezi dvěma sady dat. Kovariance je míra, která určuje, jak jsou dvě proměnné lineárně závislé na sobě – tzn. jak společně se mění. Použití této funkce může být užitečné při Číst více…