Excel funkce F.INV

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce F.INV v Excelu je statistická funkce, která vypočítává inverzní hodnotu pro F-rozdělení. To znamená, že na základě dané pravděpodobnosti a stupňů volnosti umožňuje získat hodnotu F-poměru, která odpovídá této pravděpodobnosti.

Syntaxe funkce F.INV je následující:

=F.INV(pravdepodobnost, volnost1, volnost2)

  • pravdepodobnost: Požadovaná pravděpodobnost, pro kterou chcete získat inverzní hodnotu F-poměru. Musí být v rozmezí od 0 do 1.
  • volnost1: Počet stupňů volnosti čitatelů F-rozdělení. Musí být větší než nula.
  • volnost2: Počet stupňů volnosti jmenovatelů F-rozdělení. Musí být větší než nula.

Příklad 1: Máme F-rozdělení se 10 stupni volnosti v čitateli a 15 stupni volnosti v jmenovateli. Chceme získat hodnotu F-poměru, která odpovídá pravděpodobnosti 0,05. Použijeme funkci F.INV s hodnotami:

=F.INV(0,05; 10; 15)

Výsledek bude inverzní hodnota F-poměru, který odpovídá pravděpodobnosti 0,05 pro dané stupně volnosti.

Příklad 2: Předpokládejme, že chceme provést testování hypotézy a nastavujeme si hladinu významnosti na 0,01 (1 %). Máme F-rozdělení se 5 stupni volnosti v čitateli a 8 stupni volnosti v jmenovateli. Chceme získat hodnotu F-poměru, která odpovídá této hladině významnosti. Použijeme funkci F.INV s hodnotami:

=F.INV(0,01; 5; 8)

Výsledek bude inverzní hodnota F-poměru, který odpovídá hladině významnosti 0,01 pro dané stupně volnosti.

Funkce F.INV je užitečná při analýze dat, testování hypotéz a stanovení kritických hodnot pro F-rozdělení. Pomocí této funkce můžeme získat konkrétní hodnotu F-poměru na základě požadované pravděpodobnosti a stupňů volnosti.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *