Excel funkce FISHER

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce FISHER v Excelu se používá k transformaci hodnot s využitím Fisherova z-transformace. Tato transformace je používána v statistice a pomáhá s jednodušší manipulací dat, protože převádí data se specifickým rozložením (například normální rozložení) na standardní normální rozložení. To může být velmi užitečné při analýze vztahů mezi daty.

Syntaxe funkce je následující:

=FISHER(x)
Power Query

Kde x je hodnota, kterou chcete transformovat pomocí Fisherovy transformace. Hodnota x by měla být mezi -1 a 1.

Využití funkce v praxi

Představte si, že jste psycholog a provádíte studii korelace mezi dvěma proměnnými: úrovní stresu a kvalitou spánku. Shromáždili jste data od 50 respondentů a vypočítali jste Pearsonův korelační koeficient, který je 0,8.

Chcete ověřit významnost této korelace, takže se rozhodnete provést Fisherovu z-transformaci. To vám pomůže převést korelační koeficient na z-hodnotu, kterou pak můžete snadno porovnat se standardním normálním rozložením.

Do buňky v Excelu zadáte =FISHER(0,8). Funkce FISHER vrátí hodnotu 1,09861229. Tato hodnota je z-hodnota, kterou můžete použít k ověření statistické významnosti vašeho korelačního koeficientu.

Je důležité poznamenat, že Fisherova transformace se obecně používá v kontextu výpočtu intervalů spolehlivosti pro korelační koeficienty a testování hypotéz o populaci korelačních koeficientů. V běžné praxi může být použití této funkce omezené, ale je to užitečný nástroj pro statistickou analýzu v akademickém a výzkumném kontextu.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *