Excel funkce FORECAST.ETS.CONFINT

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce FORECAST.ETS.CONFINT v Excelu se používá k výpočtu intervalu spolehlivosti pro předpověď založenou na historických datech a modelu ETS (Exponential Triple Smoothing).

Interval spolehlivosti je rozsah hodnot, který s určitou pravděpodobností (například 95%) obsahuje skutečnou hodnotu předpovídané veličiny. To může být užitečné pro odhadování nejistoty spojené s vaší předpovědí.

Syntaxe funkce je následující:

=FORECAST.ETS.CONFINT(cílové_datum;hodnoty;časová_osa;úroveň_spolehlivosti;sezónnost;dokončení_dat;agregace)
Power Query

Kde:

  • cílové_datum je datum (nebo časový bod), pro který chcete předpovědět hodnotu.
  • hodnoty je rozsah buňěk obsahujících historické hodnoty.
  • časová_osa je rozsah buňěk obsahujících časové body pro historické hodnoty.
  • úroveň_spolehlivosti (volitelný argument) je pravděpodobnost, že skutečná budoucí hodnota leží v intervalu spolehlivosti (standardně 95%).
  • sezónnost, data_vyplnění, agresivita jsou volitelné argumenty s podobnými funkcemi jako u funkce FORECAST.ETS

Příklad využití funkce

Pokračujeme v příkladu z předchozího příspěvku u funkce FORECAST.ETS. Jste majitelem malého obchodu s květinami a chcete nejen předpovědět prodeje květin pro příští měsíc, ale také zjistit, jak přesná tato předpověď může být.

  1. Do buňky A1 napíšete datum příštího měsíce, pro které chcete předpovědět prodej.
  2. V buňkách B2 až B731 máte historické hodnoty prodeje květin za poslední dva roky.
  3. V buňkách A2 až A731 máte odpovídající data pro tyto prodeje.
  4. Do buňky C1 zadáte =FORECAST.ETS.CONFINT(A1;B2:B731;A2:A731)

Funkce FORECAST.ETS.CONFINT vrátí interval spolehlivosti pro vaši předpověď prodeje květin pro příští měsíc.

Tato funkce je velmi užitečná pro předpovídání trendů a může být použita v různých oblastech, jako je prodej, finance, logistika a další, kde je důležité odhadovat nejistotu spojenou s předpovědí.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *