Excel funkce SOUČIN (PRODUCT)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SOUČIN (angl. PRODUCT) v Excelu slouží k násobení jednotlivých čísel. Syntaxe této funkce je velmi jednoduchá:

=SOUČIN(číslo1; [číslo2]; ...)

Výsledkem funkce SOUČIN bude součin zadaných čísel. Lze zadat až 255 čísel, která se budou násobit. Pokud je některé z čísel výraz nebo textový řetězec, funkce vrátí chybu hodnoty #HODNOTA!.

Příklad použití: Pokud například chcete spočítat součin čísel 2, 3, 4 a 5, můžete použít funkci SOUČIN následujícím způsobem:

=SOUČIN(2; 3; 4; 5)

Výsledkem bude číslo 120, což je součin všech zadaných čísel. Funkce SOUČIN je užitečná pro různé výpočty, jako jsou například výpočty výrobních nákladů nebo násobení hodnoty počtu kusů s hodnotou jednotkové ceny.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *