Excel Funkce LCM

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce LCM v Excelu slouží k výpočtu nejmenšího společného násobku dvou nebo více čísel. LCM je zkratka pro Least Common Multiple, tedy nejmenší společný násobek.

Syntaxe funkce LCM je následující:

=LCM(číslo1; [číslo2]; …)
VB

Parametry:

  • číslo1 – První číslo nebo rozsah buněk, ze kterých chcete najít nejmenší společný násobek.
  • číslo2,… – Volitelné. Druhé až 255 čísel nebo rozsahů buněk, ze kterých chcete najít nejmenší společný násobek s prvním parametrem.

Funkce vrací nejmenší společný násobek zadaných čísel.

Příklad: Máme čísla 12 a 18. Chceme najít nejmenší společný násobek těchto čísel.

=LCM(12;18)
VB

Funkce nám vrátí výsledek 36, protože 36 je nejmenší společné násobek čísel 12 a 18. Funkce LCM se může hodit například při výpočtu potřebné velikosti matice, která obsahuje několik sloupců, aby bylo možné je rovnoměrně rozdělit a vypočítat požadované hodnoty.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *