Excel funkce SQRTPI

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SQRTPI v Excelu vypočítá odmocninu z součinu čísla Pi a daného čísla. Syntaxe funkce je následující:

=SQRTPI(číslo)

Argument číslo určuje číslo, ze kterého se má vypočítat odmocnina součinu s Pi.

Příklad využití funkce: Máme číslo 2, z kterého chceme spočítat odmocninu součinu s číslem Pi. Syntaxe funkce bude následující:

=SQRTPI(2)

Výsledkem bude přibližně 2,506628274631.

Funkce SQRTPI může být užitečná například při výpočtu délky oblouku kružnice, kdy délka oblouku je rovna součinu poloměru kružnice a úhlu, který její středový úhel svírá s osou kružnice, dělenému 180° a násobenému číslem Pi.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *