BUDHODNOTA

Funkce BUDHODNOTA (anglicky „Future Value“) v Microsoft Excel slouží k výpočtu budoucí hodnoty investice, která je kapitalizována úrokovou mírou. Tuto funkci můžete použít k výpočtu, kolik bude v budoucnu vynášet vaše investice s ohledem na úrokovou míru. Syntaxe funkce BUDHODNOTA Výsledkem funkce BUDHODNOTA je budoucí hodnota investice po uplynutí počtu Číst více…

AMORLINC

AMORLINC je funkce v Microsoft Excel, která se používá k výpočtu liniového odpisování aktiv. Funkce AMORLINC umožňuje určit, kolik by mělo být odpisováno z hodnoty aktiva během daného období, přičemž výpočet je založen na liniové metodě odpisování. Syntaxe funkce AMORLINC Výsledkem funkce AMORLINC je částka, kterou by mělo být odpisováno Číst více…

ACCRINTM

ACCRINTM (anglicky „Accrued Interest Month“) je funkce v Microsoft Excel, která výpočet úroku na dluhopis v závislosti na jeho aktuálním datu splatnosti. Funkce ACCRINTM umožňuje vypočítat úrok, který byl na dluhopisu splatný, ale nebyl ještě vyplacen v daném měsíci.

ACCRINT

ACCRINT (anglicky „Accrued Interest“) je funkce v programu Microsoft Excel, která vám umožní spočítat splatné úroky na základě jistiny dluhu, úrokové sazby a počtu dní, po které byl dluh splatný. Syntaxe funkce ACCINT Výsledkem funkce ACCINT je hodnota splatných úroků za určité období. Tyto úroky mohou být použity k výpočtu Číst více…