Excel funkce BINOM.DIST

Funkce BINOM.DIST v Excelu slouží k výpočtu pravděpodobnosti binomického rozdělení. Binomické rozdělení se používá k modelování situací, kdy se provádí několik nezávislých pokusů a každý pokus má pouze dvě možné výsledky (například úspěch nebo selhání). Pravděpodobnost výskytu úspěchu se obvykle značí p a pravděpodobnost selhání (tj. opačného výsledku) se značí Číst více…

Excel funkce BETA.INV

Funkce BETA.INV v Excelu slouží k výpočtu hodnoty, která odpovídá zadanému percentilu pro beta rozdělení. Beta rozdělení se používá v statistice pro popis rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin, jako jsou například výnosy investic. Konkrétně funkce BETA.INV vypočítává hodnotu, která odpovídá určitému percentilu beta rozdělení. Tento percentil může být zadaný přímo nebo Číst více…

Excel funkce BETA.DIST

Funkce BETA.DIST v Excelu slouží k výpočtu hodnot pravděpodobnostního rozdělení beta. Toto rozdělení se používá při modelování pravděpodobností v různých oblastech, např. v ekonomii, biologii, chemii nebo inženýrství. Pro více informací o tom, co je to BETA koeficient se můžete dočíst zde: Úvod do statistiky: BETA a jeho použití v ekonomii Číst více…

Excel funkce AVERAGEIF

Funkce AVERAGEIF v Excelu slouží k vypočítání průměru hodnot v rozsahu buněk, které splňují určitou podmínku. Syntaxe funkce je následující: =AVERAGEIF(oblast; kritéria; [oblast_pro_průměr]) Kde „oblast je rozsah buněk, který se má porovnat s podmínkou, „kritéria“ je podmínka, kterou musí buněčné hodnoty splňovat a „oblast_pro_průměr“ je volitelný rozsah buněk, ze kterého Číst více…

Excel funkce AVERAGEIFS

Funkce AVERAGEIFS v Excelu slouží k vypočítání průměru hodnot, které splňují určitá kritéria v různých rozsazích buněk. Tato funkce bere v úvahu pouze ty hodnoty, které odpovídají zadaným podmínkám. Syntaxe funkce je následující: =AVERAGEIFS(oblast_pro_průměr; oblast_kritérií; kritérium; [oblast_kritérií_2; kritérium2]; …) Kde „oblast_pro_průměr“ je rozsah buněk, ze kterého chcete vypočítat průměr, „oblast_pro_průměr_1“, Číst více…

Excel funkce AVERAGEA

Funkce AVERAGEA v Excelu slouží k vypočítání průměru hodnot, které jsou obsaženy v rozsahu buněk, přičemž bere v úvahu nejen číselné hodnoty, ale i textové hodnoty a prázdné buňky. Syntaxe funkce je následující: =AVERAGEA(hodnota1; [hodnota2], …) Kde „hodnota1“, „hodnota2“, atd. jsou jednotlivé hodnoty nebo rozsahy buněk, jejichž průměr chcete vypočítat. Číst více…