XIRR

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce XIRR (anglicky eXternal IRR) v Excelu slouží k výpočtu úrokové míry pro sérii příjmů a výdajů s různými daty. Funkce XIRR je podobná funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI, ale umožňuje výpočet úrokové míry pro situace, kdy příjmy a výdaje nejsou konstantní a nejsou v rovnoměrných časových intervalech.

Syntax funkce XIRR

XIRR(částky; datumy; odhadovaný_počáteční_výnos)
VB

Funkce využívá následující argumenty:

  1. Částky – pole čísel, které zahrnují příjmy a výdaje v průběhu času.
  2. Datumy – pole dat, které udávají, kdy došlo k příjmu nebo výdaji.
  3. Odhadovaný_počáteční_výnos – odhad úrokové míry, kterou lze použít jako výchozí bod při hledání skutečné úrokové míry.

Funkce XIRR vrátí úrokovou míru, která vyrovná nulový součet částek. Tato míra udává, jak rychle se investice vrátí. Čím vyšší úroková míra, tím rychlejší návratnost investice.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *