Excel funkce FORECAST.ETS

Funkce FORECAST.ETS v Excelu se používá pro předpověď budoucích hodnot na základě historických dat s využitím metody Exponential Triple Smoothing (ETS), což je metoda časových řad. Tato metoda je obzvláště užitečná pro data s sezónností a trendem. Syntaxe funkce je následující: Kde: Jste majitelem malého obchodu s květinami a chcete Číst více…

Excel funkce FISHERINV

Funkce FISHERINV v Excelu se používá k provedení inverzní transformace k Fisherově z-transformaci. Tedy pokud máte hodnotu, která byla převedena pomocí Fisherovy transformace a chcete získat původní hodnotu, můžete použít funkci FISHERINV. Syntaxe funkce je následující: Kde y je hodnota, kterou chcete převést zpět na původní hodnotu pomocí inverzní Fisherovy Číst více…

Excel funkce FISHER

Funkce FISHER v Excelu se používá k transformaci hodnot s využitím Fisherova z-transformace. Tato transformace je používána v statistice a pomáhá s jednodušší manipulací dat, protože převádí data se specifickým rozložením (například normální rozložení) na standardní normální rozložení. To může být velmi užitečné při analýze vztahů mezi daty. Syntaxe funkce Číst více…

Excel funkce F.TEST

Syntaxe funkce F.TEST v Excelu je následující: Kde: F.TEST v Excelu se používá pro porovnání rozptylů (neboli variability) dvou různých sad dat a vrací pravděpodobnost, že tyto dvě sady dat mají stejný rozptyl. Představme si, že jste učitelem a potřebujete porovnat výsledky dvou různých tříd na stejném testu. Máte výsledky Číst více…

Excel funkce F.INV

Funkce F.INV v Excelu je statistická funkce, která vypočítává inverzní hodnotu pro F-rozdělení. To znamená, že na základě dané pravděpodobnosti a stupňů volnosti umožňuje získat hodnotu F-poměru, která odpovídá této pravděpodobnosti. Syntaxe funkce F.INV je následující: =F.INV(pravdepodobnost, volnost1, volnost2) pravdepodobnost: Požadovaná pravděpodobnost, pro kterou chcete získat inverzní hodnotu F-poměru. Musí Číst více…

Excel funkce F.DIST.RT

Funkce F.DIST.RT v Excelu je statistická funkce, která vypočítává pravděpodobnost toho, že hodnota náhodného jevu (vzorku) při použití F-rozdělení je menší nebo rovna dané hodnotě. Tato funkce je často používána ve statistické analýze a testování hypotéz. Syntaxe funkce F.DIST.RT je následující: =F.DIST.RT(x, volnost1, volnost2) x: Hodnota, pro kterou chcete vypočítat Číst více…

Excel funkce F.DIST

Funkce F.DIST v Excelu se používá k výpočtu kumulativní pravděpodobnosti hodnot F-rozdělení. F-rozdělení se používá při testování hypotéz, kdy se porovnávají rozptyly dvou souborů dat. Syntaxe funkce F.DIST je následující: F.DIST(x; volnost1; volnost2; kumulativní) Parametry: x: Hodnota, pro kterou chceme vypočítat kumulativní pravděpodobnost F-rozdělení (Musí být nezáporné číslo) Volnost1: Počet Číst více…

Excel funkce EXPON.DIST

Funkce EXPON.DIST v Excelu se používá k výpočtu pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení. Exponenciální rozdělení popisuje časové intervaly mezi událostmi, které se vyskytují náhodně a nezávisle na sobě. Tato funkce umožňuje vypočítat pravděpodobnost, že náhodná veličina nabývající exponenciálního rozdělení bude menší nebo rovna zadané hodnotě x. Syntaxe funkce EXPON.DIST vypadá následovně: =EXPON.DIST(x; Číst více…

Excel funkce DEVSQ

Funkce DEVSQ v Excelu slouží k výpočtu součtu druhých mocnin odchylek od průměru zadaného výběru. Tato funkce se často používá v statistické analýze, zejména při výpočtu rozptylu a směrodatné odchylky. Syntaxe funkce DEVSQ je velmi jednoduchá. Stačí zadat rozsah buněk obsahujících hodnoty, pro které chceme vypočítat součet druhých mocnin odchylek Číst více…

Excel funkce ČETNOSTI (FREQUENCY)

Funkce ČETNOSTI v Excelu slouží k výpočtu frekvence výskytu hodnot v daném rozsahu nebo pole. Tato funkce vrátí počet hodnot, které splňují danou podmínku, a to včetně nulových hodnot. Syntaxe funkce ČETNOSTI je následující: ČETNOSTI(data; hodnoty) Kde data představuje rozsah buněk, ve kterém chceme počítat frekvenci výskytu hodnot a hodnoty Číst více…